Indlæg

Her vil du altid kunne gå tilbage og søge tidligere indlæg på websitet frem.

Nabohjælp

I forlængelse af flere tilmeldinger i Nabohjælp app’en, har vi nu fået sat et Nabohjælp skilt op.

Vintervedligehold

Efter at Kildevangen er opklassificeret til offentlig vej, gælder der nu nye regler.

Generalforsamling

Næste generalforsamling holdes 26. november 2024 på Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Arbejdsdage 2024

På hjemmesiden her, vil du kunne se når der er bestemt datoer for årets 2 faste arbejdsdage.

Hjertestarter

Læs om Kildevangens hjertestarter og se placering af hjertestartere i nærheden af Kildevangen