Kategorier
NYHED

Vintervedligehold

Efter at Kildevangen er opklassificeret til offentlig vej, gælder der nu nye regler.

Efter at Kildevangen er opklassificeret til offentlig vej, gælder der nu nye regler.

Favrskov er nu ansvarlig for vintervedligehold, dvs. snerydning, saltning og grusning af vejen, mens det fortsat er de enkelte grundejere, som er ansvarlige for at holde fortove og indkørsler ryddede for sne. Desværre er villaveje som Kildevangen lavt prioriteret hos kommunen, og vi har erfaret, at kun stamvejen bliver ryddet for sne og saltet.

Hvis man som grundejer vil klage over vintervedligeholdelsen af vejen, kan man henvende sig til Trafik og veje, som nås gennem kommunens hovednummer 89641010.

Alternativt kan man bruge deres mailadresse:  
Trafikogveje@favrskov.dk

Yderligere info kan findes på kommunens hjemmeside:
https://favrskov.dk/borger/trafik-og-veje/vintervejr